Wie is Roos?

 

Psychologie Praktijk de Roos betekent letterlijk ‘Psychologie volgens Roos’.

 

Ik ben Roos van Hoenselaar en al 20 jaar werkzaam in de Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ). Van oorsprong ben ik orthopedagoog en geschoold in het geven van behandeling en het verrichten van onderzoek (= diagnostiek) bij kinderen en jongeren waarbij (een vermoeden van) psychosociale of psychiatrische problematiek bestaat.

 

In 2005 heb ik de postdoctorale opleiding voor GZ-psycholoog met goed gevolg afgerond voor kinderen / jeugd en volwassenen. Dit houdt in dat ik, vallend onder de wet BIG*, als hoofdbehandelaar erkend wordt. Ik ben tevens gespecialiseerd in Autisme Spectrum problematiek, KOPP (Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problemen) en ik heb ervaring opgedaan in het werken met zowel kinderen / jeugd als volwassenen met (een vermoeden van) psychosociale of psychiatrische problematiek. Tevens heb ik ervaring met het praktijkopleiderschap, het geven van werkbegeleiding en supervisie voor de GZ-opleiding van RINO Zuid.

 

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging NIP.

 

Gaandeweg merkte ik dat ik me steeds minder in de opgelegde normen, regels en beleidsbepalingen van grote instellingen kon vinden. Ik wens meer persoonlijke aandacht aan cliënten te kunnen geven, waarbij behandeltrajecten efficiënter en dus sneller uitgevoerd kunnen worden. Dit zonder de typerende factoren als lange wachtlijsten, vele vergaderingen, onpersoonlijke secretariaten, wachten op besluiten van hogerhand. In mijn ogen komt dit in kwaliteit en tijd ten goede aan de cliënt, die hulp voor zijn / haar psychische klachten zoekt.

 

Kortom: Psychologie volgens Roos.

 

*Wet BIG: De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg beschermt patiënten / cliënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door zorgverleners.

Psychologie Praktijk de Roos

 

Boslaan 4a

5691 CW  Son en Breugel

 

06 37 29 10 96

info@psychologiepraktijkderoos.nl

KvK nummer: 61486035

AGB-code Psychologie Praktijk de Roos: 94/061173

AGB-code Roos van Hoenselaar: 94/016586

Registratienummer BIG-register: 89065023825

Registratienummer NIP: 221384

registratienummer SKJ: 130003275