Voor Professionals

 

Psychologie Praktijk de Roos is een praktijk voor kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen die binnen de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspraktijk), hulpverlening geeft aan mensen met psychosociale of psychiatrische klachten.

 

Deze klachten doen denken aan lichte tot matige problematiek vallend binnen de DSM-V. De praktijk heeft o.a. het aanbod EMDR, Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Emotion Focused Therapy-i (EFT individueel, basis), Paardencoaching en ondersteuning bij Autisme Spectrum problematiek. Zij maakt deel uit van een multidisciplinaire setting. Dit betekent dat korte lijnen beschikbaar zijn voor consultatie en / of doorverwijzing.

 

 

Tevens heeft Psychologie Praktijk de Roos een samenwerkingsverband met:

 

  • Kinderparaplu Son en Breugel: hierin wordt samengewerkt met logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, remedial teaching, lichaamsgerichte therapie en andere orthopedagogen.
    Zie:www.kinderparaplu-sonenbreugel.nl

  • De kaart van Son en Breugel: hierbij zijn alle therapeuten, coaches en zorgverleners uit Son en Breugel in kaartgebracht.
    Zie::www.dekaart.net

  • De Zorgstraat, PoZoB, De Ondernemende Huisartsen (DOH): PoZoB en DOH ondersteunen huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB / DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek. Indien nodig zal de POH-GGZ de cliënt doorverwijzen naar Psychologie Praktijk de Roos. De cliënt draagt dan zelf geen kosten voor de behandeling. Zie: www.pozob.nl en www.dohnet.nl

 

Zonder lange wachtlijsten kan een behandeltraject uitgevoerd worden door een erkend hoofdbehandelaar (GZ-psycholoog). De trajecten zijn kortdurend en overzichtelijk (10-15 weken).

 

De behandeling wordt uitgevoerd na verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner of gemeente.

 

Psychologie Praktijk de Roos heeft met een aantal partijen (gemeenten, zorgverzekeraars, PoZoB en DOH) contracten afgesloten (zie Tarieven/Vergoedingen). Deze contracten vormen de basis voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor de cliënt. Voor volwassenen blijft wel het eigen risico van kracht (dit laatste geldt niet voor verwijzing via PoZoB en DOH). Voor kinderen vanaf 12 jaar en jongeren geldt dit niet.

 

Zonder verwijzing van de huisarts kan een cliënt ook bij Psychologie Praktijk de Roos terecht. In dat geval betaalt de cliënt zelf de volledige kosten, maar kan hij dit eventueel gedeeltelijk vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van de manier waarop ze verzekerd zijn en hun persoonlijke situatie.

 

De Behandeling kan bestaan uit de volgende modules:

 Klik hier voor meer informatie omtrent aanbod en behandelmodules

Psychologie Praktijk de Roos

 

Boslaan 4a

5691 CW  Son en Breugel

 

06 37 29 10 96

info@psychologiepraktijkderoos.nl

KvK nummer: 61486035

AGB-code Psychologie Praktijk de Roos: 94/061173

AGB-code Roos van Hoenselaar: 94/016586

Registratienummer BIG-register: 89065023825

Registratienummer NIP: 221384

registratienummer SKJ: 130003275