Psychologie Praktijk de Roos is gevestigd in hartje centrum Son en Breugel:

Boslaan 4a
5691 CW Son en Breugel

Wachtlijst:

Bij de wachtlijst wordt onderscheid gemaakt tussen de aanmeldingswachttijd en de behandelingswachttijd.

Aanmeldingswachttijd: dit is de wachttijd tussen moment van aanmelden en intakegesprek.
Deze wachttijd bedraagt momenteel (oktober): de praktijk heeft momenteel een aanmeldstop. Let op: Per september 2021 zal de praktijk de directe cliëntenzorg afbouwen. Dit is het gevolg van een nieuwe samenwerking binnen een nieuwe praktijk; Veriditas. Nieuwe aanmeldingen kunnen vanaf september opgepakt worden binnen Veriditas. Zie voor meer informatie www.veriditas.nl.

Behandelingswachttijd: dit is de wachttijd tussen intake en start behandeling. Deze wachttijd is momenteel (oktober): 0 weken (geen wachttijd).

Voor volwassenen wordt geen onderscheid gemaakt in wachttijd op basis van welke zorgverzekeraar de cliënt heeft.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar / de gemeente vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar / de gemeente kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). Onze praktijk is aangesloten bij de coöperatie Psyzorg Zuidoost Brabant. Op de website www.psyzorgzobrabant.nl kunt u onder wachtlijst zien of er bij collega-praktijken op het moment sprake is van een kortere wachtlijst.

Bij een aanmeldingswachttijd van meer dan 6 weken verwijzen wij u desgewenst door naar een collega-zorgaanbieder in de regio die de best passende zorg kan leveren.

Indien u echter toch wilt wachten bij onze praktijk, dan kan dat uiteraard. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst.

Cliëntervaringen: de praktijk vindt het belangrijk om te weten hoe u uw behandeling en de praktijk ervaart en waardeert. Deze informatie helpt om de zorg en dienstverlening continu te verbeteren. Daarom vragen we u aan het einde van de behandeling een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen. Deze kunt u anoniem terugsturen. In 2020 is de behandeling en dienstverlening van Psychologie Praktijk de Roos gewaardeerd met een gemiddelde van 8,6.

De tevredenheidsmetingen zijn uitgevoerd met behulp van de CQI.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u 
hier klikken. 

Kwaliteitsstatuut: de praktijk wil graag naar de cliënt toe transparant zijn over de manier waarop de zorg in de praktijk is georganiseerd. Uiteraard wordt u hierover altijd geïnformeerd zodra u op gesprek komt in de praktijk. We hebben alle afspraken met betrekking tot het zorgproces ook beschreven in een kwaliteitsstatuut. Dit document kunt u hier downloaden. U kunt in dit document ook informatie vinden over de wijze waarop de praktijk continuïteit van zorg biedt buiten kantoortijden, tijdens vakanties, of in geval van een crisissituatie. 

Privacy beleid: de praktijk voldoet aan de wet- en regelgeving. Op het gebied van bescherming van uw persoonsgegevens heeft de praktijk een privacy beleid opgesteld.

Aan de hand van dit beleid kunt u zien wat er met uw persoonsgegevens wordt gedaan en voor welke doelen deze gegevens worden gebruikt.

U kunt in dit beleid ook terugzien welke rechten u als cliënt heeft als het bescherming van uw persoonsgegevens betreft.

Het document inzake privacy beleid kunt u hier downloaden.

Afspraken kunnen worden gemaakt op:

Maandag:     van 10.00 – 17.00 uur

Dinsdag:        van 09.00 – 17.00 uur

Woensdag:    van 09.00 – 13.00 uur

Telefonisch spreekuur:   Ma en Woe van 13.15 – 13.45 uur, Di van 12.15 – 12.45 uur

Donderdag en vrijdag:          Gesloten

 Voor het maken van een afspraak, het wijzigen van een afspraak of heeft u vragen:

  • Bel  06 3729 1096
    Indien  er niet wordt opgenomen dan kunt u een bericht inspreken op de voicemail. Ik probeer u dan binnen 24 uur terug te bellen.
  • Stuur een e-mail naar info@veriditas.nl
  • Vul het contactformulier in. (zie hieronder)
  • Bent u nieuw en wilt u zich aanmelden, klik dan hier.

Praktische gegevens:

KvK nummer: 61486035
AGB-code Psychologie Praktijk de Roos: 94/061173
AGB-code Roos van Hoenselaar: 94/016586
Registratienummer BIG-register: 89065023825
Registratienummer NIP:221384