Voor Professionals 

Psychologie Praktijk de Roos is een praktijk voor kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen die binnen de Generalistische Basis GGZ (voorheen eerstelijnspraktijk), hulpverlening geeft aan mensen met psychosociale of psychiatrische klachten.
De praktijk behandelt GEEN verslavingsproblematiek, eetstoornissen, partner-relatieproblematiek en crisogene situaties. Indien klachten dusdanig zwaar of complex van aard zijn, dat er sprake dient te zijn van behandeling binnen de specialistische basis GGZ, dan zal doorverwijzing naar een aanbieder binnen de SGGZ plaatsvinden. Indien er tijdens het intakegesprek twijfel ontstaat of een behandeling binnen de basis GGZ past, dan wordt contact opgenomen met de verwijzer.

De praktijk behandelt WEL lichte tot matige problematiek vallend binnen de DSM-V. De praktijk heeft o.a. het aanbod EMDR, Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), Emotion Focused Therapy-in (EFT individueel, basis), Schematherapie (basis), Paardencoaching en ondersteuning bij Autisme Spectrum problematiek. Zij maakt deel uit van een multidisciplinaire setting. Dit betekent dat korte lijnen beschikbaar zijn voor consultatie en / of doorverwijzing.

Tevens heeft Psychologie Praktijk de Roos een samenwerkingsverband met: 

  • De kaart van Son en Breugel: hierbij zijn alle therapeuten, coaches en zorgverleners uit Son en Breugel in kaartgebracht.
    Zie: www.dekaart.net
  • De Zorgstraat, PoZoB, De Ondernemende Huisartsen (DOH): PoZoB en DOH ondersteunen huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB / DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek. Indien nodig zal de POH-GGZ de cliënt doorverwijzen naar Psychologie Praktijk de Roos. De cliënt draagt dan zelf geen kosten voor de behandeling. Zie: www.pozob.nl en www.dohnet.nl

Zonder lange wachtlijsten kan een behandeltraject uitgevoerd worden door een erkend hoofdbehandelaar (GZ-psycholoog). De trajecten zijn kortdurend en overzichtelijk (10-15 weken).

 

 

De behandeling wordt uitgevoerd na verwijzing van de huisarts, praktijkondersteuner of gemeente.

Psychologie Praktijk de Roos heeft met een aantal partijen (gemeenten, zorgverzekeraars, PoZoB en DOH) contracten afgesloten (zie Tarieven/Vergoedingen). Deze contracten vormen de basis voor een (gedeeltelijke) vergoeding voor de cliënt. Voor volwassenen blijft wel het eigen risico van kracht (dit laatste geldt niet voor verwijzing via PoZoB en DOH). Voor kinderen vanaf 12 jaar en jongeren geldt dit niet.

Zonder verwijzing van de huisarts kan een cliënt ook bij Psychologie Praktijk de Roos terecht. In dat geval betaalt de cliënt zelf de volledige kosten, maar kan hij dit eventueel gedeeltelijk vergoed krijgen. Dit is afhankelijk van de manier waarop ze verzekerd zijn en hun persoonlijke situatie.

 De Behandeling kan bestaan uit de volgende modules:

Klik hier voor meer informatie omtrent aanbod en behandelmodules