Aanbod

Als je hebt besloten voor jezelf of je kind contact met Psychologie Praktijk de Roos op te nemen, zal er allereerst een intakegesprek plaats vinden om jouw problemen en vragen in kaart te brengen.
Tijdens het intakegesprek wordt samen met jou besproken in hoeverre naasten kunnen worden betrokken bij de behandeling. Als dit inderdaad het geval is, dan worden hierover concrete afspraken met je gemaakt. Deze afspraken zullen dan in het behandelplan worden opgenomen.

Samen bepalen we of Psychologie Praktijk de Roos je hierin verder kan helpen. Vervolgens wordt in overleg besloten of behandeling gestart gaat worden. Eventueel kan consultatie of een doorverwijzing binnen de multidisciplinaire setting of het samenwerkingsverband van de regio plaatsvinden.

Bij verwijzing via je huisarts wordt op voorwaarde dat je hier vooraf mee instemt de inhoud van het intakegesprek en het behandelplan gedeeld met de verwijzer. Na afronding van de behandeling krijgt de verwijzer een brief over de evaluatie van de behandeling, tenzij je hier bezwaar tegen hebt.

Een behandeltraject wordt altijd halverwege de behandeling en aan het einde met je geëvalueerd. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een vragenlijst (bijv. ROM, tevredenheidsvragenlijst) die je tijdens en na afloop van de behandeling invult. Op die manier wordt het effect van de behandeling met je beoordeeld.

De praktijk gaat zorgvuldig en discreet om met je persoonsgegevens en volgt hiervoor de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De praktijk hanteert een privacy beleid dat je kunt inzien op de contactpagina.

Psychologie Praktijk de Roos heeft een samenwerkingsverband met: 

  • De Kaart van Son en Breugel: hierbij zijn alle therapeuten, coaches en zorgverleners uit Son en Breugel in kaart gebracht.
    Zie: www.dekaart.net
  • De Zorgstraat, PoZoB, De Ondernemende Huisartsen (DOH): PoZoB en DOH ondersteunen huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB / DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek. Indien nodig zal de POH-GGZ de cliënt doorverwijzen naar Psychologie Praktijk de Roos.
    Voor meer info: www.pozob.nl en www.dohnet.nl

Binnen Psychologie Praktijk de Roos zijn een aantal behandeltrajecten (voor kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen) mogelijk: 

Een behandeltraject bestaat uit 5-10 gesprekken (afhankelijk van verwijzing en indicatiestelling), waarvan het laatste gesprek een evaluatiegesprek zal zijn. Hierin wordt gekeken of de vooraf opgestelde doelen naar tevredenheid behandeld zijn, of de doelen behaald zijn en of nog een vervolgtraject nodig is.

De praktijk werkt conform de kwaliteitsstandaarden in de GGZ. Voor meer informatie over deze standaarden kunt u terecht op www.ggzstandaarden.nl

Voor meer informatie over cliëntgerichte modules kunt u terecht op www.nedkad.nl

De behandeling kan bestaan uit de volgende modules: