Aanbod

 

 

Als je hebt besloten voor jezelf of je kind contact met Psychologie Praktijk de Roos op te nemen, zal er allereerst een intakegesprek plaats vinden om jouw problemen en vragen in kaart te brengen.

 

 

Samen bepalen we of Psychologie Praktijk de Roos je hierin verder kan helpen. Vervolgens wordt in overleg besloten of een onderzoekstraject (alleen voor kinderen en jeugd) wordt aangegaan of behandeling gestart gaat worden. Eventueel kan consultatie of een doorverwijzing binnen de multidisciplinaire setting of het samenwerkingsverband van de regio plaatsvinden.

 

 

 

 

 
    Psychologie Praktijk de Roos heeft een samenwerkingsverband met:

 

  • Kinderparaplu Son en Breugel: hierin wordt samengewerkt met logopedisten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, remedial teaching, lichaamsgerichte therapie en andere orthopedagogen.
    Zie: www.kinderparaplu-sonenbreugel.nl
  • De Kaart van Son en Breugel: hierbij zijn alle therapeuten, coaches en zorgverleners uit Son en Breugel in kaart gebracht.
    Zie: www.dekaart.net
  • De Zorgstraat, PoZoB, De Ondernemende Huisartsen (DOH): PoZoB en DOH ondersteunen huisartsen in de regio Zuidoost-Brabant om kwalitatief goede gestructureerde zorg te geven aan mensen met een chronische/psychische aandoening. Huisartsen die samenwerken met PoZoB / DOH hebben een Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ (POH-GGZ) in dienst die de eerste screening doet m.b.t. psychologische problematiek. Indien nodig zal de POH-GGZ de cliĆ«nt doorverwijzen naar Psychologie Praktijk de Roos.
    Voor meer info: www.pozob.nl en www.dohnet.nl

 

BinnenPsychologie Praktijk  de Roos bestaan er een aantal trajectenwaarvoorr gekozen kanworden:

Onderzoekstraject (mogelijk voor kinderen en jongeren) binnen 4-7 weken

Dit traject bestaat standaard uit 3 onderzoeken (ontwikkelingsanamnese, intelligentietest en sociaal-emotioneel onderzoek). Daarnaast zal telefonisch contact met belangrijke anderen (meestal school) opgenomen worden en gekeken worden wat al eerder aan hulpverlening heeft plaatsgevonden (dossieronderzoek). Daarna vindt een adviesgesprek plaats en krijg je alle onderzoeksbevindingen in een uitgewerkt verslag mee, dit voorzien van de benodigde ondertekening voor eventuele verdere verwijzingen voor behandelingen / begeleiding elders. Mocht het nodig zijn dan kan, in overleg, aanvullend onderzoek (bv. een observatie elders) of een 2e adviesgesprek ingepland worden.

 

Behandeltraject (mogelijk voor kinderen, jongeren, ouders en volwassenen) binnen 10-15 weken:

Dit behandeltraject bestaat uit 5-10 gesprekken (afhankelijk van verwijzing en indicatiestelling), waarvan het laatste gesprek een evaluatiegesprek zal zijn. Hierin wordt gekeken of de vooraf opgestelde doelen naar tevredenheid behandeld zijn, of de doelen behaald zijn en of nog een vervolgtraject nodig is.
De gesprekken ten behoeve van de behandeling kunnen ook 's avonds na werktijd gehouden worden.

 

De behandeling kan bestaan uit de volgende modules:

 

Psychologie Praktijk de Roos

 

Boslaan 4a

5691 CW  Son en Breugel

 

06 37 29 10 96

info@psychologiepraktijkderoos.nl

KvK nummer: 61486035

AGB-code Psychologie Praktijk de Roos: 94/061173

AGB-code Roos van Hoenselaar: 94/016586

Registratienummer BIG-register: 89065023825

Registratienummer NIP: 221384